Lượt xem: 258

Hội thảo Phát huy vai trò của người uy tín trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 16/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội thảo Phát huy vai trò của người uy tín trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể và 30 người có uy tín đại diện cho  người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Toàn cảnh hội thảo.

Toàn tỉnh hiện có 1.462 người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Trong những năm qua, những người có uy tín đã phát huy tốt vài trò của mình trong các phong trào thi đua yêu nước và công tác vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tham gia phát triển kinh tế, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết vượt khó, xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa; phòng, chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đặc biệt là việc phát huy hiệu quả vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đến nay, toàn tỉnh có 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 11 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 64 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 47 xã đạt 7 - 9 tiêu chí; số tiêu chí bình quân các xã đạt 11,63 tiêu chí/xã, một số nơi đang phấn đấu nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại Hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận về các nội dung: Vai trò của các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức, triển khai và phát huy vai trò người có uy tín trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kinh nghiệm, giải pháp và cách làm hiệu quả tại địa bàn dân cư nhằm tập hợp, vận động, huy động tối đa mọi nguồn lực trong triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cấp ủy, chính quyền làm cầu nối để người dân đoàn kết, đồng lòng, hiệp sức thực hiện thắng lợi Cuộc vận động; Nhận thức của người dân trong tham gia thực hiện Cuộc vận động hiện nay; đặt vai trò người dân là chủ thể trong quá trình triển khai, thực hiện hướng đến mục tiêu mang đến lợi ích cho nhân dân; Vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai, thực hiện 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại khu dân cư; đề xuất, kiên nghị với tỉnh tiếp tục phát huy vài trò của người uy tín và triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà các đại biểu người có uy tín.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà, biểu dương các đại biểu người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, đề nghị người có uy tín tiếp tục nêu gương, vai trò của người có uy tín để tạo phong trào thi đua rộng khắp trong toàn tỉnh; là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra.

Theo baocaobang.vn

THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 271
  • Hôm nay: 2582
  • Trong tuần: 92 240
  • Tất cả: 13205873
  • Tất cả: 15372