Lượt xem: 151

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều ngày 15/9, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Tài chính, Nội vụ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn công tác chia thành 3 nhóm tiến hành kiểm tra tại các phòng làm việc của Sở về nội dung: công tác tham mưu, bố trí, quản lý, điều chỉnh vốn đầu tư công, công tác giải ngân vốn đầu tư công; công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; công tác tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách, việc quản lý kiểm tra, giám sát sau cấp phép đầu tư; công tác cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tổng vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã được giao 4.484.305,92/5.139.619,92 triệu đồng, đạt 87,25% KH; số vốn kế hoạch chưa giao là 655.314,05/5.139.619,92 triệu đồng, bằng 12,75% KH.

Tính đến hết ngày 31/8/2022 giải ngân được 727.304,29/2.768.098,333 triệu đồng, đạt 26,25% KH. Ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 30/9/2022 là 978.199,52/2.768.098,333 triệu đồng, đạt 35,3% so với KH.

Hiện nay Sở đang theo dõi, quản lý đối với 215 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 27.347 tỷ đồng. Trong đó: 140 dự án đã hoàn thành xây dựng và đang sản xuất, kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên 13.800 tỷ đồng; 15 dự án đã hoàn thành xây dựng hoặc đầu tư xây dựng một phần nhưng dừng hoạt động với tổng vốn đăng ký 534 tỷ đồng; 26 dự án đang tiến hành đầu tư xây dựng chưa hoàn thành với tổng vốn đăng ký gần 6.030 tỷ đồng; 34 dự án chưa khởi công, chưa triển khai với tổng vốn đăng ký trên 6.970 tỷ đồng. Trong năm Sở tham mưu cho UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho 08 dự án đầu tư công, với tổng vốn đăng ký là 1.171 tỷ đồng; rà soát, triển khai các thủ tục hoàn thiện quy trình chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hiệu lực đầu tư 38 dự án, với tổng vốn đăng ký là 1.273 tỷ đồng. Công tác quản lý, rà soát, giám sát, hậu kiểm các dự án được tăng cường, đẩy mạnh.

Sở đang thực hiện 124 thủ tục hành chính (mức độ 2 là 9 thủ tục và 115 thủ tục mức độ 4). 100% các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp được giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Từ đầu năm đến nay đăng ký thành lập mới được 128 doanh nghiệp.

Tính đến hết ngày 9/9/2022, đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 511 hồ sơ (505 hồ sơ đúng hạn, đang giải quyết 06 hồ sơ).

Làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sở kiến nghị: Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm bổ sung thêm biên chế cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó về lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách cần bổ sung 5-7 biên chế và có thể thành lập Phòng chuyên môn các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Cho phép thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Trước mắt theo mô hình của tỉnh Bắc Kạn với khoảng trên 15 biên chế). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường thực hiện các giải pháp để tăng thu ngân sách, từ đó mới có nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị: Sở Kế hoạch và Đầu tư cần đưa ra các giải pháp tham mưu UBND tỉnh trong điều hành công tác giải ngân, tham mưu trong điều chuyển vốn từ dự án giải ngân thấp sang các dự án có nhu cầu sử dụng vốn và có khả năng giải ngân cao; thực hiện cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách để các dự án triển khai đúng kế hoạch, đạt tiến độ đề ra.

Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thiện đồng bộ quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất… để các nhà đầu tư thuận tiện trong tìm hiểu, đề xuất dự án phù hợp với quy hoach, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với tỉnh. Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả việc giải quyết TTHC qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định.

Kim Cúc 

THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 96
  • Hôm nay: 1307
  • Trong tuần: 90 965
  • Tất cả: 13204598
  • Tất cả: 14097