Lượt xem: 300

Đoàn kiểm tra Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Lang

Ngày 12/9, Đoàn kiểm tra Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Lang về kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật trong Đảng và kiểm tra tài chính Đảng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường trực Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Ánh Hồng phát biểu tại buổi làm việc.

Buổi làm việc thông báo quyết định, kế hoạch kiểm tra, lịch làm việc của đoàn kiểm tra; Quyết định số 157-QĐ/UBKTTU, ngày 28/7/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thi hành kỷ luật trong Đảng và tài chính Đảng đối với Huyện ủy Hạ Lang.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy; việc chấp hành các quyết định, chỉ thị, thông báo, kết luận của tổ chức Đảng cấp trên liên quan đến việc thi hành kỷ luật Đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; các vụ vi phạm đến mức phải xử lý nhưng không xử lý hoặc xử lý không đúng mức; việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác tài chính Đảng; chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước; việc thực hiện nguồn kinh phí hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 4/3/2013 của Văn phòng Trung ương về việc lập dự toán và thanh toán chi theo đúng định mực, chế độ quy định…

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ làm việc với các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu cho Huyện ủy; Đảng bộ Công an huyện Hạ Lang, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thống Nhất để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành kỷ luật trong Đảng và kiểm tra tài chính Đảng đến hết ngày 16/9/2022.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường trực Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Ánh Hồng đề nghị Huyện ủy Hạ Lang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra đảm bảo kịp thời, chính xác. Các thành viên đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; kết quả kiểm tra phải đánh giá đúng thực chất, chính xác, khách quan; trong quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Theo baocaobang.vn

THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 81
  • Hôm nay: 1615
  • Trong tuần: 91 273
  • Tất cả: 13204906
  • Tất cả: 14405